ZİYA GÜREL

1947 yılında doğdu. Çocukluğunu Söke’nin doğal canlılığı kucaklayan ortamında yaşadı. Orta öğrenimini İzmir Türk Kolejinde yaptı.

1970’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisansını tamamladı.

Ziya Gürel'in 41 yıldır sürdürdüğü çalışmaları, betimlemeye saplanmayan ve dışavurum söylemleri çağrıştırmayan resmindeki, seramik idollerindeki ve yazınsal anlatımdaki yaklaşımı, tüm yalınlığıyla kendi başına birer ayrı dil olarak kullanarak, düşleri gerçekliğe dönüştürme çabasıdır. Bugüne kadar 32 sergi düzenlemiş; 38 karma sergiye ve etkinliğe katılmıştır.

Görsel düşünce ve plastik sanatlar konusundaki denemeleri, öyküleri ve gezi notları, Adam Sanat, Türkiye'de Sanat, Sanat Çevresi’nde yayımlanmış; Genç Sanat, Sky Life, Artist, Rh+Sanat, Sözcükler, Beşparmak, Afrodisyas, Lacivert, Ters Akan Toros, Kıyı dergilerinde; Cumhuriyet gazetesinde, Cumhuriyet Kitap’ta, bir zamanlar "Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji" ekinde yayımlanmaktadır. Resim dilinin yanında, sözcükleri kullanarak da biçimlendirme yoluna gidilmesi, Gürel'e göre; esip geçen düşünceye berraklık kazandıran, belirsizlikleri netleştiren bir aydınlanma yöntemidir.

Gürel’in yapıtları, Ülkemizde, İsviçre, İngiltere, Almanya, Belçika, İrlanda, ABD ve Meksika'da özel koleksiyonlarda; İzmir Resim Heykel Müzesi'nin, İlisulu Plastik Sanatlar Bilgi Bankası'nın koleksiyonlarında yer almaktadır. 

Ziya Gürel, Kuşadası’ndaki işliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.Ziya Gürel'in Sergileri:

 1. Aydın Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Aydın, 1986

 2. Şark Sigorta Sanat Galerisi, Ankara, 1988          

 3. Dizayn Sanat Galerisi, İstanbul, 1988

 4. Füzen Sanat Galerisi, İzmir, 1989

 5. İzmir Hilton açılışı sergisi, İzmir, 1992

 6. Nar Sanat Galerisi, Didim, 1993    

 7. Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisi, İzmir, 1994

 8. Magnesia  Sanat  Galerisi, Söke, 1994

 9. Selvin Sanat Galerisi, Ankara, 1995

 10. Rotary Sanat Galerisi, İzmir, 1996

 11. ODTÜ  Parlar Vakfı Sanat Galeris-  Ankara -1997

 12. Magnesia Sanat Galerisi , 'Biçimlendirmenin Sonsuzluğu, Söke, 1997

 13. Hobi Sanat Galerisi, İstanbul, 1998

 14. Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, İzmir, 1998

 15. Kuydaş Sanat Galerisi, Kuşadası, 1998

 16. Armoni Sanat Galerisi "Maskeler ve Paravanlar", Ankara, 1998

 17. Sevgi Sanat Galerisi, Ankara, 1999

 18. Didim Sanat Galerisi, "Bir İmgeyi çoğaltmak", 1999

 19. Başak Sigorta Sanat Galerisi, İzmir, 2000

 20. Magnesia Sanat Galerisi, Söke, 2001

 21. Artshop Sanat Galerisi, ”Bir Konum İrdelemesi”, İzmir,  2002-2003

 22. Magnesia Sanat Galerisi, “Resimler ve Seramik İdoller...” Söke, 2008      

 23. Setur Marina Sanat Galerisi- Paintings and Masks Exhibition-" Mare Nostrum"    2009

 24. Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Sanat Galerisi…. “ Resim ve Seramik İdoller Sergisi…………………………………………………………………………2009-2010

 25. Efes Müzesi Sanat Galerisi………….Resim ve Terracottalar…………………2010

 26. Kuşadası İbramaki Sanat Galerisi….”Ege’ye Yelken Açmak”-Resimleri ve Üç boyutlu çalışmaları (terracottalar)sergisi…………………………………………………. 2010

 27. Söke Sanat Günlerinde Bedesten Sergi Salonunda Resim ve Terracottalar..2011

 28. On Mekanda On Ressam” Art Shop Düzenlemesi-Mona Cafe....Alaçatı.........2011

 29. Kuşadası Rehberler Derneği Kured  Sanat Evi açılış sergisi......................................2012

 30. Decazone Sanat Galerisi-   Büyük Sergi.......................................İzmir.......................2014         

     31- T.C. Milli Eğitim B. Aydın Halk Kitaplığı- İmgenin Bütünlüğü" Resim Sergisi ve "Sanatsal Kurgu" başlıklı söyleşi...2015

     32-   Carina Art Atelier...............Resim ve Seramik Sergisi...............Kuşadası................2016

     33-  "UN. REAL. ITY"    -The Art Of Ziya Gürel" - Paintings Exhibition- Chevy Chase Desig Center.

  Washington D.C.  22 March- 5 April 2018

    34-     The Art Commitie of Bywoods- The Tale of East and West- Paintings Exhibition- .............

July 8-September 8-2018  

   35-      "İstanbul And Beyond"  - April 8- May 31-2019 - Annapolis- paintings Exhibitions, ....2019

                         Ziya Gürel’in Katıldığı Karma Sergiler ve Diğer Etkinlikleri

 1. Kuşadası Kültür ve sanat festivali sergisi -1984

 2. ABD'de Metropolitan, The Museum of Modern Art, Guggenheim, Smith Sonian müzelerinde inceleme gezisi, malzeme ve çağdaş teknikler konusunda araştırma .-1989

 3. İstanbul Jokey Kulübü yarışma sergisi –İstanbul, 1990 

 4. Leonardo Sanat Galerisi 15.yıl Karma resim Sergisi, İzmir, 1990

 5. Mazhar Sanat Galerisi İzmirli Sanatçılar Karma resim sergisi, 1993

 6. Almelek Sanat Galerisi, İstanbul, 1995

 7. Ümit Yaşar Sanat Galerisi karma sergi, İstanbul, 1995

 8. Venedik'de, Floransa'da, Roma'da müzelerde, özel galeri ve atölyelerde inceleme ve araştırma. (1995)

 9. Sanatçının plastik sanatlara ve görselliğe ilişkin yazıları Adam Sanat, Türkiye'de Sanat, Sanat Çevresi, Mülkiyeliler Birliği, Beşparmak, Karşı Edebiyat , Genç Sanat,Rh+Sanat, Sözcükler dergilerinde ve Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmaktadır.

 10. Galeri SZ, Karma sergi, 1997 İstanbul

 11. Leonardo Sanat Galerisi Karma Sergisi, 1997

 12. ''Türk Ressamlarından bir kesit,, (Yaşar Ali, F. Sümer, Z.Gürel) Bulgaristan/Sofya-1997

 13. Didim Sanat Galerisi, Ersoy koleksiyonu sergisi, 1998

 14. Kuydaş Sanat Galerisi, "Oradakiler ve buradakiler" ; Kuşadası'nda resmedenler K.sergisi.1998

 15. Aydın, Denizli Devlet Güzel Sanatlar galerilerinde Ege'li ressamlar sergileri, 1999

 16. Aditya, açılış karma sergisi, İzmir, 2000

 17. Balkan ülkeleri ressamlarıyla buluşma, Sempozyum, 2000, Y.Ali Güneş atölyesi, İzmir

 18. Kuydaş Sanat Galerisi, Sempozyum, 2000 Kuşadası sergisi, 2000

 19. Art-Shop, karma düzenlemeleri 1998-2000, İzmir

 20. Aydın Devlet Güzel sanatlar galerisi, karma sergi, 2002

 21. 2002 Art- İstanbul, 2003 Ankart Sanat fuarları katılımı

 22. Çatı Sanat Galerisi “Kağıt üstüne resimler” sergisi. Alaçatı, Haziran-Temmuz, 2003 .

 23. Gözübüyük Sanat Galerisi, Hakan Esmer, Muammer Durmuş’la karma sergi, Ankara- 2003

 24. Çeşme –Alaçatı Sanat Galerisi, Çeşme/İzmir 2003

 25. ArtShop’la İstanbul Sanat Fuarı, 2003

 26. Ankart Sanat Fuarı, Magnesia Sanat Galerisi standı, 2003-2004

 27. Lübnan (Beyrut), Pakistan (İslamabad)’da “Türk Resminden Bir Kesit” sergileri, 2004

 28. İspanya’da, Lübnan ve Pakistan’da müzelerde, kalıntılarda, galerilerde araştırma, inceleme gezisi, 2004-2005-2006

 29. Çatı Sanat Galerisi karma sergileri- 2005-2008- Alaçatı/Çeşme

 30. Modern Sanatlar Galerisi-“ Egeli Ustalar” karma resim-yontu sergisi- İstanbul.............................. 2008    

 31. Çalıkuşu Sanat Evi- Karma Sergi, Kuşadası....................................................................................... 2009

 32. Efes Müzesi Magnesia Grubu Resim Sergisi………………………………Selçuk..                               2010

 33. Çağdaş Sanat Galerisi ,,” Egeli Ressamlar Sergisi………………………İstanbul…                             2009

 34. Çağdaş Sanatlar Merkezi…” Ülkeden Resimler”………………………..Ankara….                                2009

 35. 10 Mekanda-10 Ressam-Art Shop Düzenlemesi-Alaçatı/Çeşme………İzmir……............................  2011

 36. Decozone – Üsta işi Karma Sergi…………………………………İzmir…............................2012-2013-2014

 37. İz Bırakanlar” Karma sergi Bs (GT) Galeri....................................İzmir.......................                          2016

 38. "Laiklik Ve Türk Kadınının Seçme-Seçilme Haklarına Kavuşması- Kuşadası-  Erkan Yücel Sahnesi... 2016

                                             Ziya Gürel's  İndividual Exhibitions:

* State Fine Art Gallery             ..........................................................................Aydın........................................1986

* Şark İnsurance Art Gallery...............................................................................Ankara.......................................1988

* Dizayn Art Gallery..........................................................................................İstanbul.......................................1988

* Füzen Art Gallery...........................................................................................İzmir............................................1989

* Hilton Hotel......(Opening)..............................................................................İzmir........................................... 1992

*Nar Art Gallery............................................................................................... Didyma.........................................1993

*State Museum of Paintings and Sculptures Art Gallery.......................................İzmir...........................................1994

*Magnesia Art Gallery..........................................................................................Söke............................................1994

*Selvin Art Gallery...............................................................................................Ankara........................................1995

*Rotary Art Gallery..............................................................................................İzmir..........................................1996

*ODTÜ Parlar Foundation Art Gallery....................................................................Ankara..................................... 1997

*Magnesia Art Gallery...........Eternity of Giving Form".....................................  ....Söke..........1986-1997.............1997

*Hobi Art Gallery..............................."Eternity of Forming"................................İstanbul......................................1988

*Selçuk Yaşar Art Gallery.....................................................................................İzmir..........................................1998

*Kuydaş Art Gallery...........................................................................................Kuşadası......................................1998

*Armoni Art Gallery..................................."Masks an Screens"...........................Ankara........................................1998

*Sevgi Art Gallery..............................................................................................Ankara........................................1999

*Didim Art Gallery............................................"Expanding An İmage.................Didim..........................................1999

*Başak İnsurance Art Gallery...............................................................................İzmir..........................................2000

*Magnesia Art Gallery..........................................................................................Söke......................................... 2001

*Art Shop Art Gallery............................."Studying on Location".........................İzmir.................................2002-2003

*Magnesia Art Gallery..........................................................................................Söke......................  2005-2008-2009

*Marina Setur Art Gallery................."Mare Nostrum"...........................................Kuşadası......................................2009

*Ege University Vocational School Art Gallery..........Exhibition of Paintings and Terracottas-   İzmir.............2009- 2010

*Ephesus Museum Art Gallery......................................Paintings and ceramics........................................................2010

*İbramaki Art Gallery............................................" Setting Sail in the Aegean"....Kuşadası....................................2011

*Söke Art and Literature Days........Terracottas and Paintings..............................Söke-Bedesten    ......................2011

*Kured Art House...............................................................................................Kuşadası......................................2012

*Decazone Art Gallery Grand Exhibition...............................................................  İzmir..........................................2014

*Aydın Public Library Art Gallery...... Paintings an Exhibition named "Wholeness of İmages"and interview about

      "Composition in Art or The Fiction in Art" ( Speach)..........................................................................................2015

* Carina Art Gallery...............................Paintings and Ceramics Exhibition..............Kuşadası....................................2016

*UN. REAL. ITY"  Paintings Exhibition-  "An Eastern Tale" 22March- 5 April.... 2018- Chevy Chase Design Center Washington D.C. USA

* The Art Comitee of Baywoods -  ATale of East and West- July 8- September 2018

* "The Art Of Ziya Gürel's Thirt Solo- Paintings Exhibition. " İstanbul And Beyond" April 8- May 29- Reception: 5.30 Pm. Annapolis City Hall. 2019-US